Tuesday, 28/01/2020 - 11:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bằng Tốt nghiệp THCS các năm

Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS các năm chưa nhận bằng
STT Năm Tốt nghiệp Họ và tên Ngày /tháng/ năm sinh Ghi chú
01 2007 Nguyễn Hoàng Hiệp 17/08/1992  
02 2007 Lê Thi Hồng Giang 25/11/1992  
03 2007 Mai Hồng Quang 10/10/1991  
04 2007 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 25/10/1991  
05 2007 Nguyễn Trường Giang 07/08/1992  
06 2007 Lê Văn Long 12/10/1992  
07 2007 Huỳnh Phúc Diệp 07/01/1992  
08 2007 Nguyễn Văn Khiết 01/06/1992  
09 2007 Lê Hoàng Hưng 13/12/1991  
10 2007 Nguyễn Ngọc Kha 15/07/1992  
11 2007 Nguyễn Khánh Trình 02/03/1992  
12 2007 Phạm Thị Nô Ên 25/12/1990  
13 2007 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 05/02/1992  
14 2008 Bùi Thị Mỹ Ly 01/081993  
15 2008 Nguyễn Thị Thùy Ngân 12/01/1993  
16 2008 Trịnh Thị Thanh Ngọc 06/08/1993  
17 2008 Võ Thị Thanh Phấn 12/03/1993  
18 2008 Nguyễn Thái Quốc 24/12/1993  
19 2008 Phan Bảo Quốc 15/04/1993  
20 2008 Đỗ Sơn Quý 10/04/1993  
21 2008 Nguyễn Hữu Tài 07/07/1992  
22 2008 Nguyễn Xuân Thanh 02/05/1990  
23 2008 Phan Hoàng Anh Thư 15/02/1993  
24 2008 Hà Văn Tiên 10/07/1993  
25 2008 Nguyễn Văn Tin 29/04/1993  
26 2008 Đoàn Duyên Trí 10/12/1993  
27 2008 Nguyễn cao Trí 06/12/1993  
28 2008 Võ Đức Triều 15/10/1993  
29 2008 Mai Vũ Trường 09/02/1992  
30 2008 Võ Thị Thanh Tuyền 18/07/1993  
31 2008 Đặng Quốc Việt 06/06/1993  
32 2008 Võ Thị Ngọc Vỹ 27/01/1993  
33 2008 Đinh Nguyễn Kiều Hải 07/10/1993  
34 2008 Nguyễn Ngọc Linh 02/10/1992  
35 2008 Phạm Hữu Danh 20/10/1992  
36 2009 Nguyễn Đức Trí 27/09/1994  
37 2009 Trần Thị Bích Trâm 21/07/1994  
38 2009 Lý Thương Tín 24/04/1993  
39 2009 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/08/1994  
40 2009 Nguyễn Xuân Hằng 03/05/1993  
41 2009 Phạm Quốc Thắng 07/02/1993  
42 2009 Nguyễn Văn Thanh 21/04/1994  
43 2009 Mai Vũ Hoàng Sơn 18/02/1994  
44 2009 Nguyễn Văn Phong 10/10/1994  
45 2009 Ngô Đình Phong 27/05/1994  
46 2009 Phạm Thị Liễu Nhung 19/02/1994  
47 2009 Hồ Văn Khánh 15/05/1994  
48 2009 Nguyễn Hoàng Bảo Hưng 05/04/1994  
49 2009 Nguyễn Hoàng Huy 02/10/1994  
50 2009 Nguyễn Thanh Hiền 15/03/1994  
51 2009 Lê Thị Trúc Đào 16/06/1993  
52 2009 Phạm Thị Mỹ Diệu 19/04/1994  
53 2009 Nguyễn Văn Bình 10/06/1994  
54 2009 Nguyễn Hoàng Duyên Anh 25/03/1994  
55 2010 Đỗ Thái Tùng 02/01/1995  
56 2010 Đặng Ngọc Tịnh 24/04/1995  
57 2010 Lê Thị Hồng Thu 02/02/1995  
58 2010 Huỳnh Thị Thanh 30/12/1994  
59 2010 Thân Văn Sơn 15/07/1995  
60 2010 Đào Quốc Duy 03/09/1995  
61 2010 Lê Trọng Phú 08/02/1995  
62 2010 Trương Thị Mỹ Nhung 22/11/1995  
63 2010 Trương Đình Vũ Nhạc 01/09/1995  
64 2010 Bùi Thanh Luân 01/12/1995  
65 2010 Đặng Thị Kiều Loan 05/07/1995  
66 2010 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/03/1995  
67 2010 Lê Hoàng Hảo 19/09/1995  
68 2010 Nguyễn Khắc Huy 17/04/1995  
69 2011 Hồ Quốc Bảo 22/04/1994  
70 2011 Nguyễn Thị Hồng Hảo 12/11/1994  
71 2011 Trần Quốc Đạt 02/11/1995  
72 2011 A Đim 29/12/1994  
73 2011 Hà Trung Được 08/06/1996  
74 2011 Y Gan 12/12/1995  
75 2011 Giáp Thị Thảo Hà 01/08/1996  
76 2011 A He 15/01/1995  
77 2011 Y Hnhe 14/02/1995  
78 2011 Nguyễn Thị Hoàng 02/01/1996  
79 2011 Lương Công Huy 15/11/1996  
80 2011 A Kẽl 26/09/1995  
81 2011 Nguyễn Đình Khôi 26/10/1996  
82 2011 Y Kưn 07/08/1994  
83 2011 A Léo 03/02/1996  
84 2011 Võ Thành Liêm 02/09/1994  
85 2011 Nguyễn Hoàng Linh 09/09/1996  
86 2011 A Lơng 03/05/1996  
87 2011 Y Lya 18/03/1996  
88 2011 Y Mai 06/02/1996  
89 2011 Đặng Quốc Minh 23/08/1995  
90 2011 Lương Hoài Phúc Nguyên 18/07/1996  
91 2011 Đình Hoàng Thảo Nguyên 14/10/1996  
92 2011 Trịnh Xuân Nguyên 20/01/1996  
93 2011 A Nhân 29/06/1996  
94 2011 Trão văn Nhân 26/07/1995  
95 2011 Y Nhật 19/05/1996  
96 2011 A Nhưk 18/09/1993  
97 2011 Ngô Thị Như Phúc 02/11/1996  
98 2011 Lê Ngọc Quyên 30/10/1995  
99 2011 Y Sơn 05/10/1994  
100 2011 A Tha 01/02/1994  
101 2011 Nguyễn Huy Thành 01/02/1996  
102 2011 A Thoan 07/11/199  
103 2011 Y Thùy 21/08/1996  
104 2011 Nguyễn Văn Tiên 22/06/1996  
105 2011 Phan Hữu Tình 10/06/1996  
106 2011 Đỗ Ngọc Triều 18/09/1996  
107 2011 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 06/02/1996  
108 2011 Y Trới 01/01/1996  
109 2011 Võ Văn Trường 09/06/1996  
110 2011 Võ Thành Trung Tuyến 19/04/1994  
111 2011 A Vinh 08/03/1994  
112 2012 Lê Đình Dư 07/09/1997  
113 2012 A Dương 10/07/1997  
114 2012 Nguyễn Thanh Đại 16/02/1997  
115 2012 Nguyễn Văn Đông 18/07/1996  
116 2012 Lê Thị Thúy Hà 20/11/1997  
117 2012 Y Hà 13/12/1997  
118 2012 Huỳnh Công Hậu 22/07/1997  
119 2012 Nguyễn Thị Hậu 29/12/1997  
120 2012 Phạm Văn Hiền 25/08/1997  
121 2012 Võ Tuấn Anh Hoàng 30/11/1997  
122 2012 Trảo An Hội 03/01/1997  
123 2012 A Kaoh 15/03/1997  
124 2012 A Lai 14/10/1997  
125 2012 Nguyễn Ngọc Lanh 09/06/1997  
126 2012 Nguyễn Thành Luân 15/03/1997  
127 2012 Y Lương 24/12/1997  
128 2012 Y Mai 10/08/1996  
129 2012 Huỳnh Nguyễn Thanh Mẫn 20/12/1997  
130 2012 Đỗ Thị Trúc Mơ 09/12/1997  
131 2012 Nguyễn Thị Mơ 06/04/1997  
132 2012 Hà Thị Việt Mỹ 09/12/1997  
133 2012 Nguyễn Trọng Nhân 18/04/1997  
134 2012 A Nhửi 14/11/1995  
135 2012 Hồ Văn Phú 19/08/1997  
136 2012 A Phúc 10/09/1997  
137 2012 Lê Hồng Quân 15/10/1996  
138 2012 A Sam 21/081997  
139 2012 Lê Tự Bảo Tâm 12/06/1997  
140 2012 Nguyễn Văn Thịnh 10/03/1996  
141 2012 Trịnh Thị Anh Thư 18/08/1997  
142 2012 Nguyễn Đức Thức 27/01/1997  
143 2012 Võ Thành Trung Tín 08/08/1997  
144 2012 Nguyễn Thị Thiên Trang 12/09/1997  
145 2012 A Trưm 23/03/1997  
146 2012 Lương Nhật Tuấn 19/03/1997  
147 2012 Phan Anh Tuấn 12/11/1997  
148 2012 Trịnh Thị Tú Uyên 03/02/1997  
149 2012 Nguyễn Ngọc Vịnh 11/09/1997  
150 2012 A Wiuh 13/02/1997  
151 2012 Y Xuyến 15/10/1997  
152 2012 Siu Yáo 12/02/1997  
153 2013 Nguyễn Quốc Anh 21/06/1998  
154 2013 Nguyễn Sĩ Chiêu 28/05/1998  
155 2013 Trần Thị Kiều Diễm 12/08/1998  
156 2013 Y Doan 10/02/1998  
157 2013 Tống Minh Dũ 17/01/1998  
158 2013 Nguyễn Thị Trúc Đào 09/09/1998  
159 2013 Đặng Quốc Đạt 01/06/1998  
160 2013 Cáp Thành Đạt 25/07/1998  
161 2013 Nguyễn Hải Đăng 28/04/1998  
162 2013 Hà Thanh Đông 27/03/1998  
163 2013 Nguyễn Thị Bích Hoa 01/02/1998  
164 2013 Ngô Hoàng Nhật Khang 01/05/1998  
165 2013 Y Khuê 09/03/1998  
166 2013 Trương Ngọc Long 20/01/1998  
167 2013 Đặng Quốc Long 30/10/1998  
168 2013 Nguyễn Bá Lộc 10/11/1998  
169 2013 Nguyễn Tấn Luân 04/06/1998  
170 2013 A Nghiệp 09/09/1998  
171 2013 Lương Hoài Ánh Nguyệt 20/12/1998  
172 2013 Phan Thị Ánh Nguyệt 23/12/1998  
173 2013 Y Nhị 06/09/1998  
174 2013 A Nhuiên 01/07/1997  
175 2013 Hồ Thị Phương Nhung 03/03/1998  
176 2013 Ksor Oanh 30/08/1998  
177 2013 Đặng Hiền Phúc 02/04/1998  
178 2013 Mai văn Phụng 23/08/1998  
179 2013 Y Ríu 05/06/1997  
180 2013 Y Sâm 15/03/1998  
181 2013 Trương Văn Sỹ 21/07/1997  
182 2013 Trần Thị Kim Thảo 06/04/1998  
183 2013 Võ Thị Mai Thảo 21/03/1998  
184 2013 Lê Hùng Thắng 10/10/1998  
185 2013 A Thông 05/10/1997  
186 2013 A Thuần 26/12/1998  
187 2013 Kơ Pă Thuyết 14/03/1998  
188 2013 Y Trem 20/08/1998  
189 2013 Đỗ Minh Trí 15/02/1998  
190 2013 A Trim 02/07/1998  
191 2013 A Văn 01/11/1998  
192 2013 Đặng Quốc Vương 18/02/1998  
193 2013 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 04/08/1998  
194 2014 Y Bương 13/12/1999  
195 2014 Y Chanh 16/09/1999  
196 2014 Lê Quân Cường 09/01/199  
197 2014 A Danh 09/05/1999  
198 2014 Trần Thị Kiều Duyên 02/04/1999  
199 2014 Tống Thị Mỹ Duyên 25/05/1999  
200 2014 A Đinh 22/04/1999  
201 2014 Nguyễn Tiểu Hạnh 20/02/1999  
202 2014 Võ Thị Hoàng Hạnh 10/12/1999  
203 2014 Huỳnh Thị Mỹ Hào 12/12/1999  
204 2014 Hồ Thị Thanh Hiền 15/05/1999  
205 2014 Y Hiền 04/06/1998  
206 2014 Y Hiêng 15/05/1999  
207 2014 Huỳnh Công Hiệp 02/07/1999  
208 2014 A Hlam 15/09/1999  
209 2014 Lê Đức Hùng 28/07/1999  
210 2014 Y Huyền 01/11/1999  
211 2014 Bùi Thị Thanh Hương 02/07/1999  
212 2014 Y Lan 15/09/1999  
213 2014 Đặng Thị Trúc Lâm 11/04/1999  
214 2014 Y Lế 21/08/1999  
215 2014 Trịnh Thị Thanh Lệ 16/01/1998  
216 2014 A Liên 13/06/1999  
217 2014 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/11/1999  
218 2014 Phạm Ngọc Linh 01/11/1999  
219 2014 Lương Công Long 12/03/1999  
220 2014 Huỳnh Thị Như Luận 25/02/1999  
221 2014 Hồ Xuân Ly 10/01/1999  
222 2014 Y Mão 14/02/1999  
223 2014 Y Mây 10/09/1999  
224 2014 Nguyễn Thanh Minh 26/03/1999  
225 2014 Y Ngao 17/10/1999  
226 2014 Phan Đình Vĩnh Nghi 24/09/1999  
227 2014 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 02/09/1999  
228 2014 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 14/12/1999  
229 2014 Y Nghiêm 15/11/1999  
230 2014 Y Nưới 30/12/1999  
231 2014 Ngô Ngọc Phi 28/12/1999  
232 2014 Võ Hoàng Phúc 10/02/1999  
233 2014 Nguyễn Thị Thiên Phúc 29/04/1999  
234 2014 Y Rưch 20/09/1999  
235 2014 A Thĩn 20/02/1998  
236 2014 A Thoang 14/12/1999  
237 2014 Tạ Thị Quỳnh Thơm 21/03/1999  
238 2014 Lê Thị Minh Thy 09/11/1999  
239 2014 Phan Anh Toàn 05/09/1999  
240 2014 Đặng Ngọc Trâm 03/07/1999  
241 2014 Tạ Ngọc Trầm 25/02/1999  
242 2014 Nguyễn Hữu Tri 22/05/1999  
243 2014 Nguyễn Hoài Thị Út Trinh 28/07/1999  
244 2014 Hồ Thị Vinh 28/03/1999  
245 2014 A Wưn 28/08/1999  

 


Tác giả: [Kontum]
Nguồn: nguyenbinhkhiem.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 1.158
Năm 2020 : 1.158